Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Các công ty ngày nay đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng liên quan đến thời gian đưa ra thị trường, chất lượng sản phẩm và quản lý chi phí phát triển. Do đó, hơn 50% thiết kế điện tử ngày nay phải được thay đổi sau khi thử nghiệm nguyên mẫu do các vấn đề không được xác định, giao tiếp và giải quyết trong quá trình thiết kế, dẫn đến việc tốn kém khi quay lại thiết kế. Một cách để giúp giảm thiểu điều này là cho phép cả tác giả thiết kế và các thành viên trong nhóm mở rộng xác định và cộng tác về các vấn đề sớm và thường xuyên trong suốt quá trình thiết kế.
PTC Creo View ECAD cung cấp khả năng dễ dàng trực quan hóa các vấn đề giữa nhiều lĩnh vực thiết kế và các thành viên trong nhóm dự án mà không cần các sản phẩm ECAD gốc. Giải pháp dễ sử dụng nhưng hiệu suất cao này cho phép trực quan hóa, phân tích và xác minh thiết kế của sơ đồ, PCB, MCAD Assembly và dữ liệu sản xuất điện tử liên quan của chúng trong một môi trường duy nhất. Do khả năng rộng của nó, PTC Creo View ECAD có thể cung cấp một cách thống nhất cho các nhóm thiết kế mở rộng làm việc chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình thiết kế và đạt được mục tiêu giảm hoặc loại bỏ khả năng phải làm lại.

Xem thêm tại : creo-view-ecad-data-sheet-1 lg

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác về PTC tại đây