Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Dịch Vụ Triển Khai PTC

Tăng tốc thời gian để đánh giá các giải pháp PTC.

Pre-Configured, phương pháp tiếp cận linh hoạt để giảm thiểu thời gian, chi phí và rủi ro

Triển khai các giải pháp dựa trên công nghệ thường mất một trong hai cách tiếp cận.

  • QuickStart tiếp cận được phần mềm mới và chạy nhanh với các dịch vụ đóng gói sẵn. Vấn đề là họ tập trung chủ yếu vào các “go-love” và ít có sự linh hoạt để thích ứng với môi trường cá nhân.
  • Requirements-led tiếp cận hoàn toàn linh hoạt và tập trung vào giá trị nhưng quá thường xuyên bị sa lầy trong chu kỳ vô tận của việc lập kế hoạch, cuộc tranh luận, và tuỳ biến.

PTC’s Value Ready Deployments kết hợp cả hai phương pháp tốt nhất. Được thiết kế để hỗ trợ tất cả các giải pháp PTC, Value Ready Deployments bao gồm việc triển khai bao gồm các dịch vụ cơ bản được cấu hình trước với các mẫu và hướng dẫn dựa trên kinh nghiệm và thực tế tốt nhất của PTC. Họ cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để các công ty phát triển nhanh nhưng với sự linh hoạt để cấu hình cho môi trường và các ưu tiên cá nhân.

Việc đưa PTC Cloud Services cung cấp môi trường phát triển ngay lập tức và không cần tốn thời gian để thiết lập cơ sở hạ tầng. Và xây dựng trong dịch vụ thông qua đảm bảo tập trung vào tác động kinh doanh và giá trị, không chỉ là phần mềm go-live.

Kết quả là triển khai nhanh chóng và giá cả phải chăng, linh hoạt, với rủi ro tối thiểu, và thời gian tối thiểu để đánh giá.