Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Nhận ra giá trị tối đa cho sản phẩm của bạn

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu hướng mới nhất của ngành, PTC đã chọn đăng ký (thuê bao) làm mô hình cấp phép hàng đầu của mình.

Với hình thức thuê bao, bạn có quyền truy cập giấy phép phần mềm PTC theo mô hình trả trước thay vì truy cập bằng một khoản chi phí trả trước lớn. Khi đăng ký phần mềm PTC, bạn cũng sẽ nhận được:

  • Các bản phát hành mới, cập nhật bảo trì và bảo mật liên tục để giúp bạn luôn cập nhật và hoạt động.
  • Linh hoạt để bạn có thể truy cập vào phần mềm bạn cần, khi bạn cần.
  • Nội dung eLearning để tiếp cận đào tạo theo yêu cầu và cải thiện kỹ năng của bạn theo khả năng của riêng bạn.
  • Hỗ trợ được hỗ trợ với chẩn đoán máy tính từ xa từ các kỹ sư hỗ trợ đa ngôn ngữ và được chứng nhận cũng như eSupport.
  • Được kết nối thông minh và hỗ trợ chủ động để xác định vấn đề sớm hơn, xem xu hướng và hoạt động hiệu quả hơn.
  • Để tìm hiểu thêm về các gói đăng ký cho sản phẩm bạn chọn, hãy điều hướng đến các trang bên dưới.

Tổng quan về Subcription

https://players.brightcove.net/1532789042001/default_default/index.html?videoId=5402698432001