Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Các tính năng mới thú vị đang mang lại nhiều quyền lực hơn cho người dùng Creo View. Các khả năng mới bao gồm:

 • Công cụ so sánh lắp ráp
 • Tìm kiếm PMI và Color Coding
 • Hỗ trợ các loại tệp mới
 • Bộ công cụ WebGL Creo View mới

Hợp tác với Augmented Reality

Với AR dựa trên đám mây thông qua Creo View, bạn đã có thể xem và chia sẻ các thiết kế, cộng tác an toàn với các bên liên quan trong toàn doanh nghiệp và truy cập các thiết kế sản phẩm bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn cần. Với Creo View 6.0, giờ đây bạn có thể xuất bản và quản lý tối đa 10 thiết kế và kiểm soát ai có quyền truy cập vào từng trải nghiệm AR. Ngoài ra, bạn có thể xuất bản trải nghiệm để sử dụng với HoloLens và dưới dạng mã QR.

Xem thêm Datasheet tại đây

Công cụ xác thực thiết kế

Creo View hiện có thể thực hiện các sự so sánh phức tạp của các tập hợp ngoài các công cụ so sánh hình học và bản vẽ hiện có. Giảm thời gian chu kỳ xem xét thiết kế bằng cách xác định nhanh chóng và hiệu quả:

 • Các thành phần đã thêm, đã xóa, đã thay đổi và đã di chuyển
 • Các thay đổi về thiết kế bao gồm hình dạng của vật liệu được thêm vào và loại bỏ
 • Các thuộc tính được sửa đổi

Hỗ trợ thiết kế dựa trên mô hình

Một Số Cải Tiến Mới Đã Được Thực Hiện Để Giúp Hỗ Trợ Các Sáng Kiến Thiết Kế Dựa Trên Mô Hình Bao Gồm:

 • Tìm kiếm thời gian thực và mã hóa màu thông tin PMI được nhúng trong các mô hình
 • Hỗ trợ các hình dạng thay thế cho các thành phần trong các trường hợp sử dụng như thiết kế kim loại tấm, sử dụng các trạng thái uốn cong và phẳng
 • Các công cụ chuyển đổi dữ liệu được cải tiến và đơn giản hóa để đảm bảo tạo ra nội dung chính xác

Trực quan hóa dữ liệu ECAD

Creo View ECAD cung cấp khả năng “độc nhất vô nhị” để xem các phiên bản mới nhất của nhiều loại dữ liệu ECAD bao gồm các định dạng tệp dành riêng cho nhà cung cấp và theo tiêu chuẩn ngành. Đây là chức năng tiêu chuẩn bao gồm:

 • GUI đơn, dễ sử dụng để xem tất cả dữ liệu ECAD bất kể nguồn nào
 • Truy cập vào dữ liệu ECAD trong toàn doanh nghiệp được nhúng trong Windchill hoặc dưới dạng một ứng dụng độc lập
 • Truy vấn dữ liệu, đánh dấu và tạo báo cáo để xác nhận tính toàn vẹn của thiết kế
 • Hỗ trợ các đánh giá thiết kế trực tuyến, đồng thời trên nhiều lĩnh vực và địa điểm
 • So sánh dữ liệu của các dữ liệu tương tự (bảng / bảng, các bản sửa đổi sơ đồ / sơ đồ), giữa các ngành thiết kế (sơ đồ / bảng), các tệp sản xuất (bố cục / tác phẩm nghệ thuật) và giữa bố cục ECAD và Creo Parametric
 • Xác thực dữ liệu bao gồm khả năng xem trước và chấp nhận / từ chối sự khác biệt về thiết kế hoặc thay đổi đề xuất