Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

PTC CREO

Ngành công nghiệp phần mềm CAD 3D hàng đầu. Giả sử bạn đã đi vào thiết kế sản phẩm để tạo ra sản phẩm một cách tuyệt vời. Đó là điều bạn tập trung hướng đến, những gì bạn muốn làm, và cách bạn muốn được nhớ đến.

Windchill

Quản lý nội dung sản phẩm của bạn từ khái niệm đến dịch vụ với phần mềm Windchill Product Lifecycle Management (PLM).

PTC MathCAD

PTC Mathcad là phần mềm Engineering Math cho phép bạn để thực hiện, phân tích và chia sẽ tính toán Vital nhất của bạn.