Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Creo Design Premium Plus 

Chào mừng đến với tiêu chuẩn ngành mới, với nhiều tính năng hơn. Với Creo Design Premium PLus, bạn sẽ nhận được tất cả các lợi ích của gói Premium cũng như các khả năng bổ sung vưới cho gói Premium Plus như: mô phỏng nâng cao, Động lực học tính toán, tối ưu hóa đồ hình và sản xuất cộng tính

Bộ CAD 3D mạnh mẽ nhất 

 • Thiết kế phần & lắp ráp 3D
 • Tạo bản vẽ 2D tự động
 • Bề mặt tham số & tự do
 • Quản lý và hiệu suất lắp ráp
 • Thiết kế kim loại tấm

 

 • Thiết kế cơ chế
 • Thiết kế phần nhựa
 • Mô hình trực tiếp (Mô hình linh hoạt)
 • Sản xuất phụ gia
 • Thực tế mở rộng

TÍNH NĂNG BỔ SUNG ĐẶC BIỆT

Đây sẽ là gói với những tính năng đầy đủ nhất, được bao gồm tất cả những tính năng ở các gói cũ và cập nhật một số những tính năng mới.

 • Fatigue Advisor
 • Flow Analysis
 • Collaboration Extensions for
 • CATIA V4, CATIA V5 and NX
 • NC Sheetmetal
 • Production Machining
 • PTC Mathcad
 • Advanced Simulation
 • Complete Machining
 • Flow Analysis Plus
 • Options Modeler
 • Topology Optimization
 • Additive Manufacturing Plus

 

Truy cập tại đây để tìm hiểu rõ hơn về gói Creo Design Premium Plus

Bạn đã sẵn sàng mua?

PACISOFT Distribution là đối tác ủy quyền của PTC với
chiến lược phát triển khách hàng tại Việt Nam