Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Gia hạn bản quyền PTC (Renew PTC Subscription)

Gia hạn hàng năm kịp thời Mặc dù chuyển sang đăng ký thuê bao là một chiến thắng từ góc độ chức năng, dịch vụ và cấp phép, nó cũng mang lại nhiều lợi thế từ góc độ quản lý và sử dụng tiện lợi. Người dùng đăng ký PTC làm việc chặt chẽ với Cố vấn gia hạn của họ trong...

Các câu hỏi về PTC Subscription FAQs

Giấy phép mới cho các giải pháp của PTC * chỉ có sẵn khi đăng ký ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Khách hàng có thể tiếp tục sử dụng giấy phép vĩnh viễn hiện có và gia hạn hỗ trợ cho các giấy phép vĩnh viễn đang hoạt động. Q. What is PTC Subscription? A. Subscription is a way to...
PTC Subscription

PTC Subscription

Nhận ra giá trị tối đa cho sản phẩm của bạn Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu hướng mới nhất của ngành, PTC đã chọn đăng ký (thuê bao) làm mô hình cấp phép hàng đầu của mình. Với hình thức thuê bao, bạn có quyền truy cập giấy phép phần mềm...