Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

THÔNG BÁO TỪ PTC: Thay đổi giá các sản phẩm PTC từ 10/2018

PTC xin thông báo đến quý khách hàng những thay đổi về giá niêm yết sắp tới của SaaS, Subscription, License và Perpetual Support bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 cho tất cả các sản phẩm PTC.

PTC sẽ tiếp tục đầu tư vào việc cung cấp công nghệ mới trong các sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Sự điều chỉnh giá phản ánh giá trị của sản phẩm đó cũng như chi phí ngày càng tăng của việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao cho khách hàng.

Thay đổi chính:

 • Tất cả các sản phẩm SaaS và Subscription sẽ tăng 5%
 • Tất cả giá sản phẩm PTC sẽ tăng 13% cho giấy phép vĩnh viễn trên toàn cầu (bao gồm cả các sản phẩm hiện đang được bán và sản phẩm cũ)
 • Giá hỗ trợ vĩnh viễn (Perpetual Support) sẽ tăng 5%
  • Ngoại trừ
   • Creo Elements/Direct
   • Windchill Product Analytics/Windchill Quality Solutions
  • Nhóm sản phẩm truyền thống
   • Giấy phép vĩnh viễn và hỗ trợ vĩnh viễn sẽ tăng 5%
   • SaaS/Subscription sẽ tăng 5%

Về báo giá:

 • Tất cả báo giá hiện nay về SFDC của PTC với giá cũ đều có hiệu lực cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 hoặc sớm hơn.
 • Đối với các đơn đặt hàng được gửi bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2018:
  • Báo giá SFDC của PTC, với giá cũ trước ngày 30 tháng 9, có thể được xử lý trong tối đa 30 ngày sau khi tăng giá.
  • SFDC của PTC mà không có báo giá, sẽ sử dụng với giá cũ tới trước ngày 30 tháng 9, sau đó phải áp dụng giá mới.

Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng PTC và PACISOFT.

Mike DiTullio
Executive Vice President
WW Sales & Marketing

Kerry Grimes
Divisional Vice President
PTC Partner Network