Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com
PTC Subscription

PTC Subscription

Nhận ra giá trị tối đa cho sản phẩm của bạn Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu hướng mới nhất của ngành, PTC đã chọn đăng ký (thuê bao) làm mô hình cấp phép hàng đầu của mình. Với hình thức thuê bao, bạn có quyền truy cập giấy phép phần mềm...