Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com
Thông tin về datasheet của PTC Creo View ECAD

Thông tin về datasheet của PTC Creo View ECAD

Các công ty ngày nay đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng liên quan đến thời gian đưa ra thị trường, chất lượng sản phẩm và quản lý chi phí phát triển. Do đó, hơn 50% thiết kế điện tử ngày nay phải được thay đổi sau khi thử nghiệm nguyên mẫu do các vấn đề không...