Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Các câu hỏi về PTC Subscription FAQs

Giấy phép mới cho các giải pháp của PTC * chỉ có sẵn khi đăng ký ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Khách hàng có thể tiếp tục sử dụng giấy phép vĩnh viễn hiện có và gia hạn hỗ trợ cho các giấy phép vĩnh viễn đang hoạt động. Q. What is PTC Subscription? A. Subscription is a way to...
PTC Subscription

PTC Subscription

Nhận ra giá trị tối đa cho sản phẩm của bạn Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu hướng mới nhất của ngành, PTC đã chọn đăng ký (thuê bao) làm mô hình cấp phép hàng đầu của mình. Với hình thức thuê bao, bạn có quyền truy cập giấy phép phần mềm...

Cấp phép phần mềm PTC bản quyền

Cấp phép PTC bản quyền   Các bước chuẩn bị để mua bản quyền PTC: vui lòng liên hệ nhân viên của chúng tôi để lấy HOST ID và HOST Computer Các hình thức cấp phép: License vĩnh viễn và thuê bao theo năm (khuyến nghị mua License vĩnh viễn vì giá trị lâu dài cho ngành sản...