Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

 

Với PTC Subscription, khách hàng có thể loại bỏ các giấy phép phần mềm tốn kém và lãng phí, không sử dụng trên kệ.

PTC cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn Subscription dựa trên tất cả các dịch vụ phần mềm của PTC để linh hoạt hỗ trợ nhu cầu và khả năng mở rộng phát triển công ty của bạn. Với các lựa chọn subscription thông minh mà PTC đưa ra, khách hàng có thể truy cập vào phần mềm hàng đầu trong ngành và nhận được sự hỗ trợ cần thiết một cách nhanh chóng cho doanh nghiệp.

aa
 

aaaaaa  

 

Chỉ mua những gì bạn cần vào thời điểm bạn cần. Điều chỉnh số lượng, tái kết hợp, hoặc chọn trong số nhiều dịch vụ khác biệt.

 

Ngân sách dễ dàng hơn với chi phí trả trước thấp hơn cho các phần mềm và hỗ trợ cần thiết nhờ vào sự sắp xếp lợi ích trước mắt.

aaaaaa

 

 

Dự đoán chính xác những chi phí bạn sẽ phải trả hiện tại và trong tương lai, lịch trình nhất quán trong suốt quá trình thanh toán. Subscription bao gồm cả phần mềm và gói hỗ trợ

 

Phát triển kinh doanh của bạn bằng cách tối ưu hóa sử dụng phần mềm của bạn với lợi ích của phần cứng bên ngoài, quản lý, bảo trì, và chuyên môn.