Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Windchill PDMLink

Kiểm soát tiến trình và sản phẩm

Khi tất cả các bên liên quan sản phẩm truy cập 1 kho dữ liệu trung tâm, đáng tin cập, và duy nhất, cách nhà sản xuất có sức mạnh thành thạo để quản lý tất cả các hình thức của dữ liệu sản phẩm kỹ thuật số – bao gồm cơ khí, điên, và phần mềm.

PTC Windchill PDMLink là 1 hệ thống quản lý dữ liệu (PDM) đã được chứng minh, chạy trên nền web, hỗ trợ các nhóm xa nhau trong việc quản lý các tiến trình quan trọng như nội dung, thay đổi và quản lý các cấu hình. PTC Windchill PDMLink cho phép bạn tao ra và quản lý việc theo dõi cấu trúc sản phẩm như là “1 thiết kế” và “1 kế hoạch”, qua đó tối ưu hoá quản lý cấu hình. Bây giờ bất cứ ai, bất cứ đâu trong doanh nghiệp hoặc chuỗi cung ứng mở rộng cũng có thể giao tiếp và cộng tác bằng cách truy cập các công cụ trong PTC Windchill PDMLink.

PTC Windchill PDMLink – Tính năng và lợi ích

  • Truy cập toàn cầu — cho phép truy cập trên nền Web vào các kho quản lý dữ liệu sản phẩm hiện tại.
  • Kết nối liên mạch — Cho phép truy cập tới nhiều ứng dụng CAD, các công cụ phần mềm nhúng, ứng dụng desktop máy tính và hệ thống ERP
  • Tránh các lỗi thiết kế — Kiểm soát và tự động hoá quá trình phát triển sản phẩm, cải thiện chất lượng và độ tin cậy
  • Cải thiện sự đổi mới — Tạo điều kiện phát triển nhanh chóng của sản phẩm mới với các công cụ cấu hình mạnh mẽ
  • Hoàn toàn tích hợp — Làm việc với PTC Mathcad, PTC Integrity, PTC Arbortext, PTC Creo và PTC Windchill ProjectLink cho việc hợp tác giữa các doanh nghiệp