Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Windchill PDM Essentials

Phần mềm eBOM, quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM) đơn giản, và dễ triển khai

 

Nếu không quản lý dữ liệu CAD cơ bản, thật khó khăn cho các tổ chức hợp tác hiểu quả và cải thiện chất lượng sản phẩm của họ. PTC Windchill PDM Essentials trao quyền cho các tổ chức nhỏ hơn tổ chức hiệu quả hơn và quản lý nội dung sản phẩm của họ để họ có thể cải thiện thiết kế tái sử dụng, mở rộng tiếp cận tới thông tin sản phẩm và đảm bảo kiểm soát thông qua phiên bản thiết kế và tiến trình phát hành bao gồm các cấu trúc mà nó bao bồm các phần riêng lẻ cho một sản phẩm, phần mềm eBOM

Dựa trên phần mềm PLM sản xuất đã dược chứng minh của PTC, PTC Windchill PDM Essentials đưa ra cách nhanh chóng để triển khai, dễ sử dụng giúp cải thiện ROI của bạn. Bằng việc quản lý dữ liệu sản phẩm từ PTC Creo,cũng như nhiều hệ thống phần mềm CAD khác, bạn có thể đảm bảo rằng tính toàn vẹn dữ liệu và cho phép kỹ thuật hoá đồng thời.

PTC Windchill PDM Essentials đáp ứng đúng nhu cầu tồn tại của các đội và công ty nhỏ hơn. Và nó cung cấp nền tảng cho các khả năng thêm vào mà có thể 1 công ty đang phát triển cần trong tương lai.

Tính năng và lợi ích PTC Windchill PDM Essentials

  • Triển khai nhanh chóng – thuật sĩ cài đặt và cấu hình đơn giản hoá nhiều thời gian cài đặt cho khách hàng trong thời gian tạo giá trị nhanh chóng.
  • Tập trung lưu giữ và kiểm soát sửa đổi – Bảo mật các mô hình CAD, cấu trúc và quan hệ của chúng (PTC Creo, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, Pro/ENGINEER, PTC Creo Elements/Direct, và PTC Mathcad) cải thiện kiểm soát và hợp tác. Kiểm soat tài liệu hiệu quả – Quản lý các tài liệu văn phòng như là Microsoft Word và Excel, theo dõi các thay đổi thông qua tính năng kiểm tra đầu vào và đầu ra.
  • Công cụ tìm kiếm hiệu quả – Nhanh chóng tìm kiếm và dễ dàng tìm kiếm, sao chép hoặc thay đổi tên thiết kế để cải thiện khám phá thông tin sản phẩm và tái sử dụng thiết kế.
  • Quản lý cấu trúc sản phẩm bao gồm tất cả các phần riêng lẻ cho 1 sản phẩm, được biết tới như là phần mềm Engineering Bill of Material (eBOM)
  • Lên lịch và tự động xuất các định dạng xem được và khác như là các hình thu nhỏ và PDFs
  • Tiện ích tích hợp 3D và đánh dấu – Cho phép các khách hàng không sử dụng CAD xem, chi phần, do lường, và đánh dấu thiết kế
  • Truy cập an toàn – truy cập kiểm soát trạng thái vòng đời quản lý khả năng xem, sử dụng và cập nhật các bộ phận sản phẩm. Điều này đảm bảo rằng các tổ chúng như là sản xuất và thu mua chỉ có thể truy cập vào sản phẩm bán phát hành.