Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Windchill MPMLink

Giải pháp tích hợp đầu tiên của ngành công nghiệp phần mềm cho mBOMs

Mỗi ngày, các kỹ sư sản xuất phải đối mặt với thách thức trong việc đảm bảo rằng các kế hoạch quá trình, mBOMs, và các hướng dẫn công việc phản ánh chính xác các thiết kế kỷ thuật hiện hành. Thông thường, Không phải đến khi thiết kế hoàn thành mà các thiết kế kỹ thuật bao gồm thiết kế sản xuất được định nghĩa như thế nào và nơi nào sản phẩm được làm ra. Nhưng nếu việc quản lý quá trình sản xuất,Manufacturing Process Management (MPM) có thể hoàn thành trong việc đồng bộ với hoạt động kỷ thuật trên cùng 1 dữ liệu thiết kế – Nó có thể ảnh hưỡng tích cực tới chi phí sản xuất, phân phối sản xuất chính xác, và vòng đời phát triển. Phần mềm mBOMs của chúng tôi sẽ tăng cường hiệu quả của các kỹ sư sản xuất, liên kế kết hợp mBOMs với các thông tin thiết kế nguồn, vì thế mBOMs luôn phản ánh thiết kế kỹ thuật hiện tại.

PTC Windchill MPMLink – 1 ứng dụng PLM thiết kế cho các kỹ sư sản xuất- là 1 giải pháp lý tưởng bởi vì nó cung cấp cho các kỹ sư sản xuất các công cụ họ cần để thiết kế kỹ thuật số và quản lý tất cả quy trình kế hoạch phân phối đồng thời với thiết kế của họ.