Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

PTC PLM Cloud

PTC PLM Cloud offers Instant, Production Ready PLM

Dựa trên Windchill, PTC PLM Cloud hay quản lý vòng đời sản phẩm trong các đám mây, ngay lập tức cung cấp cho bạn với một loạt tính năng PLM trong một môi trường đám mây an toàn.

Các PTC PLM Cloud được dựa trên Windchill, một công nghệ đã được chứng minh với hơn 1,5 triệu chỗ triển khai và một nền tảng đã được thiết kế từ đầu như một cách tiếp cận dựa trên web để PLM. Kết quả là một giải pháp điện toán đám mây PLM đúng, thiết kế đặc biệt để cho phép đội ngũ cộng tác và chia sẻ dữ liệu sản phẩm. Điều này làm tăng tốc độ phát triển sản phẩm và giúp đội ngũ thiết kế được trải dài trên địa điểm khác nhau, làm việc với các ứng dụng khác nhau CAD hoặc phối hợp với các đối tác và nhà cung cấp.

 

Lợi ích của việc đăng ký Cloud PLM

  • Cung cấp dự án đúng thời gian với khả năng phát triển sản phẩm đã được chứng minh
  • Thu nhỏ CNTT phức tạp và chi phí với một cơ sở hạ tầng điện toán đám mây được chứng nhận an toàn và
  • Tăng tốc thời gian để đánh giá với một sản phẩm ngay lập tức triển khai
  • Giảm vấn đề sản phẩm với một trực tuyến, quá trình thay đổi tự động

PTC PLM Cloud

PTC PLM Cloud là giải pháp SaaS linh hoạt cho các công ty muốn tăng cường hợp tác, quản lý dữ liệu sản phẩm và cải thiện quy trình công việc mà không có CNTT trên không hoặc cam kết phần cứng nặng.