Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Creo View MCAD

PTC Creo View MCAD, 1 bộ các công cụ xem xét thiết kế dễ dùng nhưng mạnh mẽ, cho phép bất kỳ ai xem xét thiết kế sản phẩm và hợp tác xuyên suốt tổ chức. Mang lên màn hình máy tính bạn các mô hình, phần lắp ráp, hình vẽ và tài liệu sản phẩm 3D.

Hầu hết các công ty sử dụng một loạt các công cụ cho việc tạo nội dung thiết kế sản phẩm kỹ thuật số. Tuy nhiên nhiều người muốn xem và thẩm định các thông tin đó, điều này có nghĩa là các công cụ trực quan dễ sử dụng, hiệu suất cao là không thể thiếu. PTC Creo View MCAD cho phép bạn dễ dàng hình dung sản phẩm và đạt được cái nhìn sâu sắc thiết kế kỹ thuật. Nó cũng hỗ trợ dữ liệu 3D từ tất cả các công cụ MCAD chính, cũng như hình vẽ và các tài liệu từ nhiều nguồn. Các thông tin phức tạp này có thể được truy cập nhanh chóng để giảm việc tái sử dụng và cải thiện việc đưa ra quyết định. Và bởi vì PTC Creo View ECAD và PTC Creo View MCAD cùng sử dụng chung nền tảng, người dùng có thể thực hiện các chức năng, như là thăm dò lẫn nhau giữa các thứ lấy ra từ Bây giờ mọi người có thể hợp tác…..

Thật khó để chia sẻ – ngay cả khi bạn muốn. Hãy nghĩ xem xét thiết kế cuối cùng của bạn. Tất cả những đóng góp quan trọng từ kỹ thuật bên ngoài với thông tin mà có thể làm giảm chi phí sản phẩm của bạn hoặc làm cho nó dễ dàng hơn để sản xuất. Liệu họ có thể sử dụng mô hình CAD của bạn? Có lẽ họ vô tình giới thiệu những sai lầm hoặc có lẽ họ đã quá thất vọng, họ muốn thông tin (lỗi thời). Bạn có thể không được hưởng lợi đầy đủ từ chuyên môn của họ. Bây giờ nó vào một cuộc họp với các nhà cung cấp của những người có một số câu hỏi …

Trong những tình huống, mọi người đều mất – chậm, và tốn kém. Bạn cần một sản phẩm cho phép người dùng không CAD thẩm vấn thiết kế, có được những gì họ cần, và làm như vậy mà không làm mất mô hình của bạn.