Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Creo View ECAD

Phối hợp trực quan với PTC Creo

Sự phổ biến của điện tử tong các sản phẩm ngày nay là 1 thách thức lớn với nhiều công ty: làm thế nào để cho phép nhiều người bên trong và bên ngoài công ty để xem và thẩm vấn các thông tin thiết kế điện tử.

Ứng dụng PTC Creo View ECAD cho phép bạn dễ dàng hình dung các thiết kế liên quan tới PCB hoặc song song với các thiết kế sản phẩm tổng thể. PTC Creo View ECAD hỗ trợ dữ liệu PCB từ tất cả các công cụ EDA chính, cũng như bản vẽ và tài liệu từ các nguồn khác nhau. Vì PTC Creo View ECAD và PTC Creo View MCAD sử dụng cùng 1 nền tảng, người sử dụng cả hai ứng dụng có thể thực hiện các chức năng, như là thăm dò lẫn nhau giữa các thứ lấy ra từ ECAD/MCAD. Mỗi người trong việc kỹ thuật, chế tạo, thử nghiệm và lắp ráp đều có thể cộng tác.