Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Creo Simulate

Phần mềm mô phỏng cho phân tích thiết kế mạnh mẽ

Phân tích khái niệm thiết kế của bạn và chỉnh sửa mô hình 3D của bạn một cách hiệu quả. Quá trình phân tích ban đầu giúp giảm lỗi, giảm trọng lượng, đảm bảo quá trình sản xuất hiệu quả về tiền và lựa chọn chất liệu.

PTC Creo Simulate, hoặc phần mở rộng PTC Creo Simulation (một phần mở rộng của PTC Creo Parametric) là 1 giải pháp phân tích rung động, nhiệt, và kết cấu. Nó bao gồm 1 tập hợp bao quát các khả năng phân tích yếu tố hữu hạn cho phép bạn nghiên cứu cách mẫu 3D ảo sẽ thực hiện trước khi bạn làm bộ phận vật lý đầu tiên. Nhận được các nhìn giá trị giúp tắng thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, trong khi tăng độ ổng định, độ tin cậy và an toàn của sản phẩm. PTC Creo Simulate và phần mở rộng PTC Creo Simulation làm giảm chi phí sản phẩm bằng việc giảm nhu cầu của các mẫu vật lý.

Tính năng và lợi ích của mô phỏng

  • Đạt được dữ liệu chi tiết cung cấp cái nhìn sâu sắc vào cách thiết kế sản phẩm sẽ thể hiện trong thế giới thực.
  • Thực hiện đầy đủ các phân tích CAE, bao gồm tuyến tính tĩnh, thể dạng, oằn, liên hệ và trạng thái ổn định nhiệt
  • Gia tăng chất lượng và đổi mới bằng việc cho phép so sánh nhanh và thời gian thực nhiều lần các thiết kế và biến thể lập đi lặp lại.
  • Giảm chi phí phát triển phát triển bằng cách giảm nhu cầu các mẫu vật lý
  • Cho phép các giải pháp bên thứ 3 xuất ra các phân tích có xác thực và tăng khả năng phân tích chuyên sâu bằng việc thêm vào phần mở rộng và các ứng dụng phần mềm độc lập của phần mềm PTC Creo