Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Creo Schematics

Cải thiện thiết kế hệ thống định tiến
PTC Creo Schematics (trước đây là Pro/ENGINEER Routed Systems Designer) là 1 giải pháp độc lập lập biểu đồ 2D toàn diện sử dụng để tạo ra các sơ đồ 2D của các hệ thống định tuyến như cáp, đường ống, HVAC và hệ thống thuỷ lực. Nó tự động tạo ra thiết kế hệ thống định tuyến 3D chi tiết từ các sơ đồ 2D có sẳn trong PTC Creo Parametric và PTC Creo Elements/Direct. Nó tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và loại bỏ các quy trình tẻ nhạt bằng các diễn giải chính xác các logic 2D và chuyển nó sang mô hình 3D một cách chính xác. Nó cũng cải thiện chất lượng sản phẩm bằng cách gộp cả 2 thiết kế điện tử và cơ khí trong cùng một mô hình kỹ thuật số duy nhất cho phép các chuyên gia thiết kế trên nhiều lĩnh vực hợp lý hoá các mô hình phát triển và kế hợp làm việc với nhau hiểu quả hơn.