Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Creo Layout

Raphael Nascimento, Quản lý của nhóm quản lý sản phẩm tại PTC Creo Layout, giới thiệu và trình bày về những điểm nỗi bật của phần mềm PTC Creo Layout. Creo Layout là 1 ứng dụng 2D CAD độc lập cho phép các nhóm tận dụng môi trường 2D và 3D một cách tốt nhất trong thiết kế.

PTC Creo Layout là 1 ứng dụng 2D dễ sử dụng cho phép đội ngũ thiết kế sản phẩm của bạn tạo ra những khái niệm 2D chi tiết, với đầy đủ các thông tin như kích thước và các chú thích, từ đó để có thể tạo ra các mô hình 3D chi tiết tương ứng từ cùng dữ liệu 2D. Bằng tiến trình tự động hoá, phần mềm đảm bảo rằng tất cả các phân phối CAD của bạn sẽ được cập nhật liên tục. Nó cũng giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm các lỗi bằng việc cho phép đội ngũ thiết kế của bạn tạo ra những mô hình 3D trực tiếp từ các khái niệm 2D ban đầu của họ, mà không phải thay đổi hệ thống CAD hoặc chuyển những dữ liệu 2D cho các chuyên gia 3D CAD thực hiện. Thay vào đó, họ có thể tận dụng những dữ liệu 2D của họ để tạo ra các mô hình 3D hoàn hảo phản ánh chính xác ý định thiết kê ban đầu.