Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Creo Illustrate: 3D Technical Illustration Software

PTC Creo Illustrate-Minh hoạ kỹ thuật 3D mạnh mẽ

Minh hoạ kỹ thuật 3D mạnh mẽ

PTC Creo Illustrate kết hợp khả năng minh hoạ 3D với dữ liệu 3D liên kết, để cung cấp thông tin đồ hoạ cấu hình cụ thể- thông tin phản ảnh thiết kế sản phẩm hiện tại – cho việc vận hành, phục vụ và bảo trì sản phẩm. Nó cho phép người dùng tạo ra các minh hoạ kỹ thuật 3D mà rõ ràng giao tiếp các thủ tục và sản phẩm phức tạp.

Phần mềm giải nghĩa các định dạng CAD không đồng nhât và hoàn toàn tích hợp với các sản phẩm PTC WindchillPTC Creo và PTC Arbortext — để cung cấp thông tin 3D nhanh và cập nhật để hỗ trọ sản phẩm trong suốt vòng đời của chúng. Nó cũng có thể tái cấu trúc các danh sách vật liệu kỹ thuật CAD- CAD engineering bills-of-materials (eBOMs)- để tạo ra cấu trúc thông tin cho các bộ phận và các quy trình phục vụ hoặc các mục đích minh hoạ khác.