Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Creo Direct

Phần mềm mô hình hoá trực tiếp CAD cho việc tạo ra thiết kế 3D nhanh chóng

Phần mềm mô hình hoá trực tiếp của chúng tôi là 1 ứng dụng độc lập cho phép người dùng CAD bình thường có thể tạo ra các mô hình hình học mới hoặc sửa đổi bất kỳ thiết kế 3D CAD hiện có, bất kể định dạng tập tin. Sự tương tác trực tiếp với các mô hình hình học làm ai cũng có thể dễ dàng tìm hiểu và sử dụng. Đó là lý do tại sao nó là 1 công cụ lý tưởng cho mọi người trong việc thiết kế, phân tích và sản xuất các hình mẫu, hoặc cho bất cứ ai mới sử làm 3D CAD hoặc sử dụng nó thường xuyên.

Làm việc với PTC Creo Direct thật sự nhanh chóng, linh hoạt, trực quan. Nó thích hợp 1 cách lý tưởng cho các tác vụ như tạo ra các đề xuất, xác định các thiết kế ban đầu cho các đồ đạc sử dụng hoặc ghi lại các thiết kế nhập vào từ khách hàng trong lĩnh vực này. Bằng việc cho phép cộng tác tốt hơn với đội làm việc mở rộng của bạn, phần mềm này khuyến khích sự đổi mới và cho phép công ty bạn đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thay đổi của khách hàng.

Lợi ích và tính năng của mô hình hoá trực tiếp

  • Đạt được chu trình thiết kế nhanh hơn bằng cách cho phép nhiều khách hàng hơn truy cập và sử dụng dữ liệu 3D, bao gồm các thành phần thiết kế của bên thứ 3
  • Trao quyền cho người dùng không thường xuyên sử dụng 3D CAD đóng góp vào nỗ lực phát triển sản phẩm
  • Tạo ra các đề xuất nhanh chóng và hiệu quả hơn bằng cách khám phá các khái niệm thiết kế khác dễ dàng hơn
  • Hợp lý hoá công việc CAE bằng cách đưa ra các phân tích về khả năng chỉnh sửa dữ liệu 3D CAD trước khi phân tích và đưa ra các đề xuất thay đổi thiết kế trực tiếp trên mô hình
  • Cải thiện CAM hiệu quả bằng cách cho các nhà thiết kế dụng cụ 1 dụng cụ dễ sử dụng cho việc chỉnh sửa dữ liệu mô hình và tạo ra các khuôn dẫn sản xuất và đồ đạc đáp ứng tốt hơn yêu cầu thiết kế dụng cụ và NC của họ.