Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

CREO DESIGN ADVANCED – DẪN ĐẦU THIẾT KẾ

Creo Design Advanced là gói thiết kế nâng cao từ gói Creo Design Essentials. Với những tính năng dẫn đầu ngành công nghiệp về thiết kế, gia công Creo Design Advanced sẽ cho bạn thấy sự vượt trội của mình.

Bộ CAD 3D mạnh mẽ nhất

 • Thiết kế phần & lắp ráp 3D
 • Tạo bản vẽ 2D tự động
 • Bề mặt tham số & tự do
 • Quản lý và hiệu suất lắp ráp
 • Thiết kế kim loại tấm

 • Thiết kế cơ chế
 • Thiết kế phần nhựa
 • Mô hình trực tiếp (Mô hình linh hoạt)
 • Sản xuất phụ gia
 • Thực tế mở rộng

Tính năng bổ sung

 • Multi-CAD Collaboration
 • Piping & Cabling Design
 • Rendering (powered by Luxion’s Keyshot)
 • Design Exploration
 • Prismatic and Multi-Surface Milling
 • Advanced Framework Design
 • Core Simulation Capabilities
 • Human Factors Design
 • Legacy Data Migration
 • Fastener Design
 • Advanced Assembly

Xem thêm thông tin cho tiết: Creo Design Advanced 

Bạn đã sẵn sàng mua?

PACISOFT Distribution là đối tác ủy quyền của PTC với chiến lược phát triển khách hàng tại Việt Nam