Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Creo Design Advanced Plus – Nâng tầm thiết kế

Với tiêu chuẩn ngành mới, với nhiều khả năng hơn trong mỗi chiếc hộp. Với thiết kế creo tăng thêm, bạn sẽ tận hưởng tất cả các lợi ích của gói thiết kế creo tiên tiến cũng như các khả năng bổ sung như tính năng phụ gia ,Chế tạo, thiết kế bề mặt, hình học và Tolerancing và CAM.

Bộ CAD 3D mạnh mẽ nhất

 • Thiết kế phần & lắp ráp 3D
 • Tạo bản vẽ 2D tự động
 • Bề mặt tham số & tự do
 • Quản lý và hiệu suất lắp ráp
 • Thiết kế kim loại tấm

 

 • Thiết kế cơ chế
 • Thiết kế phần nhựa
 • Mô hình trực tiếp (Mô hình linh hoạt)
 • Sản xuất phụ gia
 • Thực tế mở rộng

Xem thêm thông tin chi tiết về gói Creo Design Advanced Plus

Tính năng bổ sung

Bao gồm tất cả những tính năng sẵn có của gói Creo Design Advanced và bổ sung thêm những tính năng mới.

 • Creo Layout
 • Mold Machining
 • Expert Moldbase
 • Tool Design
 • GD&T Advisor
 • Tolerance Analysis
 • Behavioral Modeling
 • Interactive Surface Design
 • Additive Manufacturing
 • Mechanism Dynamics

Bạn đã sẵn sàng MUA bản quyền?

Liên hệ với chuyên viên của chúng tôi ngay hôm nay.